Akcjonariusz Liczba akcji Udział w strukturze kapitału zakładowego Ogólna liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Tar Heel Capital Pathfinder MT* 350 600 58,4% 350 600 58,4%
Kornel Szwaja 45 000 7,5% 45 000 7,5%
Dawid Chomicz 45 000 7,5% 45 000 7,5%
Pozostali 159 400 26,6% 159 400 26,6%
Suma 600 000 100% 600 000 100%