Nasza strategia zakłada dynamiczny wzrost organiczny w zgodzie z trendami rynkowymi, realizowany zarówno dzięki ekspansji na nowe rynki, jak również zwiększaniu liczby oferowanych produktów.

Zakładamy, że oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien nastąpić, dzięki realizacji następujących celów strategicznych:

  • otwarcie marketplace;
  • dodanie obsługi nowych gier – również z poza platformy Steam;
  • dodanie nowych wersji językowych i lokalizacji, uwzględniające nowe systemy płatności;
  • marketing wokół wydarzeń e-sportowych;
  • optymalizacja platformy – maksymalizacja efektywności działania, usprawnienie UX;
  • optymalizacja kosztów pozyskania i utrzymania klientów;
  • monetyzacja zapasów