Zarząd spółki Skinwallet S.A. informuje o podjęciu decyzji w sprawie wejścia na rynek tokenizacji w oparciu o technologię blockchain. Ponadto Spółka planuje w drugiej połowie 2021 r. zintensyfikować pracę nad modelem swojej platformy w sieci Web3.

Web 3.0 to zbiór technologii internetowych następnej generacji pozwalający na decentralizację sposobu dystrybucji treści w oparciu m.in. o technologię blockchain. Jej celem jest utworzenie bardziej otwartych, połączonych i inteligentnych stron oraz aplikacji internetowych, skupiających się na wykorzystaniu automatycznego rozumienia transmitowanych danych.

Prace nad dostosowaniem platform Skinwallet do obrotu dobrami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii NFT już się rozpoczęły. Spółka widzi duży potencjał w demokratyzacji dostępu do dóbr cyfrowych w oparciu o tokenizację. W planach Spółki na rok 2022 jest stworzenie infrastruktury dla twórców gier opartej na blockchain i koncepcji metaversów tj. kolektywnej wirtualnej przestrzeni współtworzonej przez użytkowników.

Tokenizacja jest uzupełnieniem ekosystemu, który Skinwallet buduje od momentu powstania platform. Celem jest stworzenie platformy możliwie jak najbardziej niezależnej i oferującej użytkownikom jak najwięcej możliwości. Obecny system, na którym działa platforma Skinwallet umożliwi relatywnie łatwe wprowadzenie powyższych modernizacji.

 

Nasza strategia zakłada dynamiczny wzrost organiczny w zgodzie z trendami rynkowymi, realizowany zarówno dzięki ekspansji na nowe rynki, jak również zwiększaniu liczby oferowanych produktów.

Zakładamy, że oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien nastąpić, dzięki realizacji następujących celów strategicznych:

  • otwarcie marketplace;
  • dodanie obsługi nowych gier – również z poza platformy Steam;
  • dodanie nowych wersji językowych i lokalizacji, uwzględniające nowe systemy płatności;
  • marketing wokół wydarzeń e-sportowych;
  • optymalizacja platformy – maksymalizacja efektywności działania, usprawnienie UX;
  • optymalizacja kosztów pozyskania i utrzymania klientów;
  • monetyzacja zapasów