• Ogromne i szybko rozwijające się rynki: towary cyfrowe, gry i towary w grze
  • Gry są najszybciej rozwijającym się sektorem rynku towarów cyfrowych, który obejmuje także filmy, muzykę i publikacje cyfrowe
  • Rynek towarów cyfrowych osiągnie wartość 500 mld USD w 2019
  • Rynek gier osiągnie wartość 196 mld USD w 2022
  • Rynek dóbr cyfrowych w grach osiągnie
    190 mld USD w 2025
  • Cyfrowe dobra w grach: transakcje od kilku centów do 6 mln USD (sprzedaż wirtualnej planety)

1,1 MLD USD

Szacowana wartość rynku e-sportu w 2020 r.

495 MLN

ludzi to e-sportowa widownia w 2020 r.

Utrzymanie wysokiej dynamiki przez kolejne lata, które związane będzie m.in. z intensywnym rozwojem branży e-sport oraz pojawianiem się nowych tytułów korzystających z monetyzacji za pomocą dóbr cyfrowych.

Wzrost ilości popularnych tytułów opartych o otwarte ekonomie, co będzie wynikało z chęci powtórzenia sukcesów takich tytułów jak CS:GO czy Dota2.

Ogromny wzrost popularności gier posiadających mechanizmy generowania przychodów dla graczy, ale również dla streamerów i influencerów za pomocą dóbr cyfrowych – nowej waluty e-gamingu.

+22.3%

Prognozowany CAGR wartości globalnego rynku dóbr cyfrowych

190 mld USD

Prognozowana wartość globalnego rynku dóbr cyfrowych w 2025 roku