Prezentacje:

Perspektywy rozwoju e-sportu oraz rynku obrotu dobrami cyfrowymi – 9 lipca 2020 r.

Prezentacja inwestorska – 1 grudnia 2020 r.

Ład korporacyjny:

Statut Spółki

Dokument Informacyjny

Materiały dla mediów:

Zdjęcia Zarządu Spółki

Materiały graficzne