Kalendarium inwestora:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  3. Raport roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.