Skinwallet, notowany na NewConnect właściciel platform do obrotu dobrami cyfrowymi z gier, prezentuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 r. Jak wynika z raportu, spółka odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 2,7 mln zł. Istotnie wzrosła również wartość obrotów na platformie Market, które wzrosły aż o 54,7 procent. Jednocześnie spółka jest w trakcie realizacji nowej strategii, która zakłada wejście w segment NFT, na co pozyskała ponad 680 tys. zł od Tar Heel Capital Pathfinder.

Skinwallet jest właścicielem dwóch platform umożliwiających obrót dobrami cyfrowymi. Uruchomiony w 2019 roku serwis Skinwallet Instant umożliwia użytkownikom sprzedaż dóbr cyfrowych oferując możliwość uzyskania natychmiastowej wyceny i dostępu do wypłaconych środków. Wykorzystuje przy tym zautomatyzowane algorytmy. Druga platforma, Skinwallet Market, rozpoczęła działanie na początku 2021 r. Funkcjonujący w formule marketplace serwis pozwala na handel i wymianę dóbr bezpośrednio pomiędzy użytkownikami. Jego uruchomienie otwiera spółkę na znacznie większy rynek.

W minionym okresie koncentrowaliśmy się nie tylko na dotychczasowej działalności platform Instant i Market, ale również opracowaliśmy nowe kierunki rozwoju. Widzimy duży potencjał w segmencie NFT, dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w uruchomienie projektów z nim powiązanych. Zdążyliśmy już uruchomić nową platformę Skinwallet Engage, która ma w założeniach wspierać rozwój rozpoznawalności naszych usług oraz jest pierwszym krokiem na drodze realizacji nowej strategii oscylującej wokół ruchu Web3. Została ona uruchomiona w połowie lipca, więc wyniki, które z niej wynikają będą widoczne w kolejnych raportach. Jesteśmy zadowoleni z wzrostu obrotów generowanych przez platformę Market. Liczba transakcji wzrosła w porównaniu z wcześniejszym kwartałem o prawie 59 procent, a obrót o prawie 55 procent. Dynamika obrotów platformy Skinwallet Market oraz wyniki platformy Skinwallet Instant zostały jednak znacząco ograniczone w związku z sezonowym spadkiem liczby graczy oraz cen na rynku wywołanym letnimi wyprzedażami na platformie Steam. Jest to naturalne zjawisko obserwowane w poprzednich latach. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować prace nad wzrostem popularności naszych usług oraz rozwijać się w segmencie NFT poprzez uruchomienie kolejnych projektów, o których będziemy informować w najbliższym czasie. Pomogą nam w tym środki pozyskane w ramach emisji akcji od naszego głównego akcjonariusza – mówi Kornel Szwaja, prezes Skinwallet.

Skonsolidowane przychody Skinwallet w Q2 2021 wyniosły 2,7 mln zł. Spółka zanotowała 54,7% wzrostu obrotów na platformie (GMV), które wyniosły 688 tys. USD w porównaniu do 445 tys. USD obrotu w pierwszym kwartale. Natomiast Liczba transakcji przeprowadzonych w ramach platformy wyniosła 15 932, co w porównaniu do poprzedniego, pierwszego kwartału daje wzrost o 58,8%.

15 lipca br. do grona platform Skinwallet dołączyła usługa Skinwallet Engage. Jest to narzędzie skierowane do twórców na platformie streamingowej Twitch i jest częścią ekosystemu budowanego wokół sieci Web3. Zaktualizowana niedawno strategia rozwoju spółki zakłada zbudowanie infrastruktury umożliwiającej twórcom gier kreowanie tokenów oraz dostosowanie platformy Skinwallet Market do obsługi transakcji, których przedmiotem będą NFT. Jednocześnie spółka ma zapewnione finansowanie na realizację nowych kierunków rozwoju od głównego akcjonariusza – Tar Heel Capital Pathfinder. Fundusz przeprowadził sprzedaż 18,6 tys. akcji, a całość środków pozyskanych z transakcji zostanie przeznaczona na objęcie akcji nowej emisji Skinwallet, dzięki czemu spółka pozyska ponad 680 tys zł.