Kluczowy akcjonariusz wspiera realizację nowej strategii rozwoju

Skinwallet, notowany na NewConnect właściciel platform do obrotu dobrami cyfrowymi, pozyska finansowanie na realizację rozszerzonej strategii rozwoju. Największy akcjonariusz spółki, Tar Heel Capital Pathfinder, przeprowadził sprzedaż 18,6 tys. akcji. Całość środków pozyskanych z transakcji zostanie przeznaczona na objęcie akcji nowej emisji Skinwallet, dzięki czemu spółka pozyska ponad 600 tys. zł. Skinwallet niedawno ogłosił rozpoczęcie prac nad ekosystemem skupionym wokół sieci WEB3 i już realizuje pierwsze zapowiedzi – w tym tygodniu swoją premierę będzie miało narzędzie marketingowe o nazwie Skinwallet Engage.

Realizujemy nową strategię według założeń. Dzięki wsparciu kluczowego akcjonariusza mamy zapewnione finansowanie – zgodnie z porozumieniem podpisanym z Tar Heel Capital Pathfinder całość środków pozyskanych w ramach sprzedaży udziałów przeznaczona zostanie na objęcie akcji nowej emisji. To daje nam duży komfort i pozwala na realizację kolejnych kroków w ustalonym tempie. Przed nami bardzo intensywny i ekscytujący okres – mówi Kornel Szwaja, prezes zarządu Skinwallet.

W ostatnich tygodniach Skinwallet zaprezentował założenia nowej strategii spółki, która oparta została na realizacji szeregu projektów związanych z tokenami NFT (niewymienialnymi tokenami) oraz dostosowaniu posiadanej już przez Skinwallet Market technologii do obsługi transakcji, których przedmiotem będą NFTs.. W kolejnych krokach spółka planuje również stworzenie środowiska umożliwiającego twórcom gier wdrażenie ekonomii opartych o dobra cyfrowe, a także budowanie własnych metawersów, czyli światów wirtualnych, opartych na grach korzystających z rozwiązań technologicznych Skinwallet.

Rynek, na którym działa Skinwallet, jest obecnie w pełnym rozkwicie. Spółka ma technologię i narzędzia, które dają jej możliwość szybkiego zdobycia pozycji kluczowego gracza ekosystemu NFT.  Szanse na rozwój są więc ogromne i wymagają szybkich decyzji. Skinwallet stale zdobywa nowych klientów i poprawia wyniki operacyjne. Wierzymy, że nowa strategia przełoży się na tempo wzrostu spółki. Dlatego zdecydowaliśmy się na transakcję, która ułatwiła pozyskanie finansowania i jej realizację – mówi Michał Wrzołek, Starszy Dyrektor Inwestycyjny w Tar Heel Capital Pathfinder.

Rozszerzona strategia bazuje na przełomowej koncepcji sieci Web3, która poprzez wykorzystanie decentralizacji dostępu do informacji istotnie wspomaga ekonomię twórców (tzw. creator economy). Jest ona odpowiedzią na ich potrzeby, a także rosnące wymagania w zakresie praw własności oraz dystrybucji treści cyfrowych. Czołowe grupy inwestycyjne są coraz bardziej świadome jej ogromnego potencjału w tworzeniu wartości i redefiniowaniu sektorów takich jak gry czy sztuka, co potwierdzają licznymi inwestycjami.

Tar Heel Capital Pathfinder sprzedał 18 600 akcji w cenie 37,00 zł. za akcję. W najbliższym czasie Skinwallet przeprowadzi emisję akcji serii E. Fundusz zadeklarował objęcie emisji w wysokości środków pozyskanych ze sprzedaży akcji.

Zgodnie z zapowiedziami, w najbliższych dniach Spółka zaprezentuje nowy produkt, Skinwallet Engage – narzędzie służące do wspomagania budowania zaangażowania widzów na platformach streamingowych, takich jak Twitch. Zapewnia pełną automatyzację procesów nagradzania widzów za udział w organizowanych konkursach, m.in. poprzez dystrybucję nagród na platformie Skinwallet Market. W pierwszym etapie będą to dobra cyfrowe dostępne w ofercie Spółki, a w kolejnym kroku również inne, takie jak tokeny NFT.