Skinwallet, właściciel platform do handlu dobrami cyfrowymi, wchodzi na rynek NFTs (non-fungible tokens). Spółka pracuje obecnie nad stworzeniem infrastruktury umożliwiającej twórcom gier kreowanie “tokenów” oraz dostosowaniem platformy Skinwallet Market do obsługi transakcji, których przedmiotem będą NFTs. Docelowo Skinwallet planuje stworzenie ekosystemu, który da twórcom gier narzędzia technologiczne umożliwiające wdrożenie ekonomii opartych o dobra cyfrowe w tytułach nad którymi pracują, a także budowanie metawersów – światów wirtualnych.

Skinwallet, właściciel platform Skinwallet Market i Skinwallet Instant, rozpoczął prace nad wprowadzeniem ich do świata NFTs, czyli „niezmienialnych tokenów” opartych o technologię blockchain. NFTs, czyli unikalne aktywa cyfrowe, to jeden z najgłośniejszych trendów cyfrowych ostatnich miesięcy. Dzięki swojej unikalności i łatwości weryfikacji mogą funkcjonować jako dowód autentyczności i własności w ramach sfery cyfrowej. W praktyce umożliwiają m.in. poświadczenie oryginalności cyfrowych przedmiotów. W świecie esportowym wykorzystywane są m.in. jako nowe sposoby monetyzacji gier i zupełnie nowe strumienie przychodów dla ich twórców i wydawców.

Celem spółki jest stworzenie ekosystemu rozwiązań funkcjonujących w ramach nurtu Web3, odpowiadającego na potrzeby tworzącej się kultury tzw. ekonomii twórców (creator economy) oraz oferującego narzędzia do rozwoju gier opartych na technologii blockchain i koncepcji metawersów, czyli w pełni ukształtowanych, wirtualnych rzeczywistości.

Web3 zrewolucjonizuje obraz przemysłu rozrywkowego oraz podejście do dystrybucji cyfrowych treści. To trend, który zmierza między innymi do przekazania w ręce użytkowników możliwości kreowania internetu, zmieniając ich w twórców wirtualnej rzeczywistości. Reguluje też tak istotną kwestię jak prawo własności do dóbr cyfrowych – mówi Kornel Szwaja, prezes zarządu Skinwallet. – Zjawisko Web3 ma szansę na stałe zmienić sposób funkcjonowania, postrzegania i wykorzystania dóbr cyfrowych w internecie, które są w centrum zainteresowania Skinwallet – dodaje.

Prace nad dostosowaniem platform Skinwallet do obrotu dobrami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii NFT już się rozpoczęły. Jednym z jego elementów będzie wprowadzenie na platformę Skinwallet Engage – rozwiązania z obszaru influence marketingu pozwalającego zautomatyzować proces przeprowadzania akcji marketingowych na platformie Twitch, które będzie umożliwiało m.in. dystrybucję dóbr cyfrowych i tokenów NFT. Kolejnym krokiem będzie rozwinięcie Skinwallet Market o infrastrukturę pozwalającą na „tokenizację” dóbr cyfrowych przez użytkowników, czyli zestaw narzędzi umożliwiających samodzielne tworzenie tokenów NFT z wykorzystaniem technologii blockchain i ich dystrybucji z wykorzystaniem platformy marketplace.

W ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem popularności produktów opartych na technologii NFT. Z naszej perspektywy NFT i technologia tokenów są naturalnym uzupełnieniem ekosystemu Skinwallet. Jesteśmy świetnie przygotowani do wprowadzenia tokenów na nasze platformy i wykorzystania tego boomu – system, który zbudowaliśmy pozwala nam na relatywnie łatwe wprowadzenie planowanych zmian, zarówno od strony technologicznej, jak i doświadczenia użytkownika, więc proces powinien przebiegać zgodnie z naszymi założeniami – tłumaczy Dawid Chomicz, członek zarządu spółki.

Kolejnym etapem wdrażanych zmian będzie uruchomienie Skinwallet Metaverse: infrastruktury pozwalającej twórcom gier na budowanie metawersów, opartych na NFT i bazujących na mechanizmach tzw. ekonomii twórców.

Metawersy to kolejne zjawisko skokowo zyskujące na popularności. Są to wirtualne światy, otwarte i interoperacyjne ekosystemy współtworzone przez użytkowników. Powszechnie uważa się, że są przyszłością sieci. Skinwallet Metaverse da twórcom możliwość wdrażania metawersów w grach, dzięki czemu staną się otwarte na przyjmowanie treści generowanych przez użytkowników, wykorzystujących stale zmieniające się i różnorodne kategorie dóbr cyfrowych. To spełnienie założeń towarzyszących nam od początku: chcemy, aby platformy były możliwie jak najbardziej niezależne i oferowały graczom jak najwięcej możliwości – dodaje Kornel Szwaja.

Według serwisu Nonfungible.com, który śledzi rynek, globalna wartość aktywów NFT wzrosła z 40,9 mln USD w 2018 r. do ponad 338 mln USD w 2020 r. Szacuje się, że wraz ze wzrostem popularności tokenów NFT w obszarze sztuki, gier, sportu i przedmiotów kolekcjonerskich w 2021 r. rynek aktywów NFT może osiągnąć wartość 1,3 mld dolarów. Pierwszy etap wdrażania zmian związanych z dostosowaniem platformy do obsługi tokenów NFTs Skinwallet planuje zakończyć jeszcze w tym roku.