Skinwallet Market, platforma typu marketplace, która umożliwia obrót wirtualnymi przedmiotami z gier, zanotowała w lutym 13,8 tys. nowych użytkowników. To 84 proc. więcej nowych rejestracji niż w poprzednim miesiącu. Liczba transakcji zwiększyła się aż o 290 proc. do 6,7 tys. W minionym miesiącu Skinwallet Market odpowiadał już za 55 proc. wartości wszystkich transakcji sprzedaży dóbr cyfrowych spółki. Wyniki są efektem uruchomienia pełnej wersji platformy i związaną z tym intensyfikacją działań marketingowych.

Skinwallet Market jest jednym z dwóch flagowych produktów notowanej na NewConnect spółki Skinwallet. Pierwsza odsłona Marketu miała premierę w październiku 2020 r. Od tamtego czasu trwały prace nad wdrożeniem kolejnych funkcjonalności, które pozwoliły na uruchomienie pełnej wersji platformy w styczniu br.

Od października dokonywaliśmy dużych inwestycji związanych z rozbudowywaniem Skinwallet Market. Od momentu uruchomienia docelowej platformy w styczniu, skupiliśmy się na pozyskaniu użytkowników i uruchamianiu nowych, efektywnych kanałów marketingowych. Wyniki z ostatniego miesiąca potwierdzają, że była to słuszna strategia. Rozwój naszego ekosystemu przebiega zgodnie z planem. Należy pamiętać, że II kwartał będzie pierwszym pełnym kwartałem funkcjonowania marketplace.– mówi Kornel Szwaja, prezes Skinwallet.

Skinwallet Market odpowiada za 55 proc. wartości wszystkich marcowych transakcji sprzedaży skinów oraz za ponad 43 proc. ilości wszystkich skórek sprzedanych w tym czasie.

Zarówno liczba transakcji na platformie, jak i statystyki nowych rejestracji wykazują wyraźną tendencję wzrostową: w styczniu do platformy dołączyło 6,5 tys. użytkowników, w lutym – 7,5 tys., natomiast w marcu aż 13,8 tys.

Jak zapowiada zarząd spółki, prognozy przewidują dalsze utrzymanie wzrostów w tym obszarze.

Będziemy intensyfikować działania marketingowe oraz komunikację z graczami z wykorzystaniem już zweryfikowanych kanałów oraz będziemy uruchamiać nowe inicjatywy w zakresie pozyskiwania użytkowników. Ponadto w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie klientów pracujemy nad kolejnymi ulepszeniami platformy. – dodaje Kornel Szwaja.

Głównymi rynkami działalności są USA, Wielka Brytania, Niemcy, Kanada i Australia.