Skinwallet, szczecińska spółka z sektora e-sportowego, podsumowuje wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3,0 mln zł wobec niespełna 2,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Przychody netto ze sprzedaży w całym 2020 roku są aż o 122 proc. wyższe r/r. W czwartym kwartale spółka zakończyła pierwszy etap prac rozwojowych nad nową platformą Skinwallet Market, uruchamiając jednocześnie aktywne działania związane z pozyskiwaniem użytkowników oraz rozpoczynając amortyzację wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych.

Skinwallet jest właścicielem dwóch szybko rozwijających się platform do handlu wirtualnymi przedmiotami z gier wideo. Działająca od 2019 r. platforma Skinwallet Instant jest jednym z największych serwisów skupujących dobra cyfrowe z gier metodą mass-deposit, tj. w sposób pozwalający na sprzedaż wielu przedmiotów równocześnie, a także największą polską stroną zajmującą się handlem takimi aktywami. Prowizja Skinwallet od przeprowadzonych na platformie transakcji utrzymuje się średnio na poziomie 15-20 proc. Drugą z platform jest uruchomiony w październiku 2020 r. Skinwallet Market. Serwis prowadzony w modelu marketplace umożliwia kupno, sprzedaż oraz wymianę dóbr cyfrowych bezpośrednio pomiędzy użytkownikami.

Od chwili startu Skinwallet Market zgromadził już ponad 18 tys. użytkowników, a liczba ta systematycznie rośnie.

Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie osiągnęliśmy w IV kwartale 2020 r. Odnotowaliśmy wzrost przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 45 proc., co pokrywa się z naszymi oczekiwaniami. Roczny przychód netto wzrósł o 122 proc. do prawie 12,7 mln zł. W ciągu tego roku znacząco zwiększyliśmy rozpoznawalność naszej marki oraz poszerzyliśmy portfolio produktów oferowanych użytkownikom. Pozwoliło nam to skorzystać na wzroście zainteresowania gamingiem, który w 2020 roku był wyraźnie zauważalny – mówi Kornel Szwaja, prezes Skinwallet. – W ostatnim kwartale 2020 uruchomiliśmy pierwszą wersje marketplace i w związku z tym pojawiły się dodatkowe koszty amortyzacji. Jednocześnie zamknęliśmy prace związane z wdrożeniem wszystkich funkcjonalności nowej platformy, a już na początku stycznia przeprowadziliśmy premierę jej pełnej wersji. Działania te otwierają nas na zupełnie nowe rynki, czego efekty spodziewamy się zobaczyć w wynikach finansowych w 2021 roku – dodaje.